ציטוטים יפים של יאנוש קורצ’אק

לתקן את העולם, פירושו לתקן את החינוך

דמעות הן מלוחות. מי שמבין זאת יכול לחנך ילדים, מי שלא מבין, לא יכול לחנכם

שנות הילדות שלנו הן שנות החיים באמת. על שום מה ולמה אומרים לנו לחכות?

אין ילדים רעים, יש ילדים שרע להם

אין לתת לילד מורה האוהב את הספר ואינו אוהב את האדם

היה כפי שהנך – חפש דרך בעצמך – הכר את עצמך, לפני שתרצה להכיר את הילדים. חשוב נא למה אתה מוכשר ואחר כך תבוא לתחום תחומים לזכויותיהם וחובותיהם של הילדים. קודם כל אתה בעצמך ילד ועליך לחנך ולהשכיל את עצמך

ילד שחטא, אין טוב מלסלוח לו. אם עשה דבר רע, משום שלא ידע; כעת הוא יודע. הרע לעשות שלא בכוונה, יזהר בעתיד. אם חטא מפני שקשה לו שלא לחטוא, ישתדל. חטא מפני שפיתוהו חבריו, לא ישוב לשמוע בקולם. ילד כי חטא, אין טוב מלסלוח לו ולחכות עד שייטיב דרכיו

אתה יודע שהילדות שלך נגמרה כששלולית נראית יותר כמו מכשול ולא כמו הזדמנות.

כשהכוח של האהבה יגבור על האהבה לכוח, העולם ידע שלום.

מוזמנים לשתף:

תוכן נוסף שלא כדאי להחמיץ:

משחקים שפשוט תאהבו:

תפריט ראשי

×
דילוג לתוכן